Відділення Сестринська Справа

Про відділення

Сестринська справа

Термін підготовки:
на основі повної загальної середньої освіти - 3 роки;
на основі базової загальної середньої освіти - 4 роки.


ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря.
Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.
Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта.
Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження.
Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих.
Виконує санітарну обробку хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини.
Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утепленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.
Веде медичну документацію.
Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.
Дотримується принципів медичної деонтології.
Постійно удосконалює свій професійний рівень.


Повинен знати:
права, обов'язки та відповідальність сестри медичної;
нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини;
сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження, лікування хворих;
особливості спостереження і догляду за хворими в гарячці, з порушеннями стану органів дихання, кровообігу, травлення, сечових органів тощо;
маніпуляції у відповідності з профілем роботи;
фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
методики дезінфекції та стерилізації інструментарію та перев'язувальних засобів;
організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
основні принципи лікувального харчування;
правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням;
правила оформлення медичної документації;
сучасну літературу за фахом.

Завідуючий відділенням

Мединська Альона Валеріївна

Завідувач Медсестринським відділенням