Відділення Лікувальна Справа

Про відділення

Лікувальна справа

Термін підготовки:
на основі повної загальної середньої освіти - 3 роки;
на основі базової загальної середньої освіти - 4 роки.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ

У міських і районних лікувально-профілактичних установах є помічником лікаря і працює безпосередньо під його спостереженням.
У сільській місцевості на пунктах фельдшерів і фельдшерсько-акушерських самостійно здійснює стаціонарну, амбулаторну допомогу, допомога вдома, часто виконуючи при цьому функції лікаря.

Праця зв'язана із значними фізичними навантаженнями, нервовими стресами (необхідність надання екстреної допомоги, правильної постановки діагнозу, робота з людьми, що знаходяться в різному психічному стані).

Фельдшерові привласнюється 2, 1 або вища категорія після закінчення курсів по підвищенню кваліфікації і складанню іспитів через кожні п'ять років роботи на посаді.

Повинен знати:
хімію;
анатомію і фізіологію людини;
основні симптоми захворювань дорослих і дітей;
інструкції по застосуванню медикаментів,
правилa їх обліку і зберігання;
принципи медичної етики.

Повинен уміти:
володіти методикою і технікою догляду за хворими;
володіти навиками реанімації потерпілого;
дотримувати правила медичної етики.


ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ фізична витривалість;
стійкість до дії стресогенних чинників;
хороша довготривала і оперативна пам'ять;
здібність до швидкої оцінки і ухвалення оперативних рішень;
спостережливість;
відповідальність;
дисциплінованість;
акуратність.

Завідуючий відділенням

Зіміна Вікторія Святославівна

Завідувач Лікувальним відділенням